Straatcontactpersonen gezocht:

Voor een (half)uurtje per week.
Weten wat er leeft in je straat, samen zorgen voor een straat waar je trots op kunt zijn. Gezellig een praatje maken met buren en andere mensen die in je straat wonen. Bijna alle straten in Steenwijk-West hebben inmiddels een straatcontactpersoon.

Vanuit de Wijkvereniging van Steenwijk-west willen we samen werken aan een wijk waar het fijn wonen en leven is. Een wijk waar we omzien naar elkaar en waar je buren en andere Straatgenoten terecht kunnen bij iemand die bij hen in de straat woont. Die open staat voor een gesprekje, waar je met een vraag over Straataangelegenheden, die nieuwe bewoners verwelkomt, een geboortekaartje stuurt of andere thema’s terecht kunt. Uiteraard kan per straat of Straatcontactpersoon de invulling die jij hieraan geeft verschillen. Als Straatcontactpersoon kan jijzelf ook Straatgenoten benaderen voor een activiteit of vrijwillige klus.

Daarnaast deel je 3 keer per jaar de Kijk op West uit in de je straat en ontmoet je elk halfjaar alle andere Straatcontactpersonen en tijdens een gezellige bijeenkomst overleggen we en wisselen we informatie uit. Zo kunnen zaken die in de straat leven doorgeven en bespreekbaar maken in de wijkvereniging. Ok Lijkt me leuk, waar kan ik me aanmelden? Ah wat super dat ook jij je wil inzetten voor een fijne woon- en leefomgeving!

Aanmelden kan via info@steenwijkwest.nl